• مهندس رضا استاد رحیم فوق لیسانس شیمی معدنی ، مدرس مدارس برتر:شوق پرواز ،رازی،ایندگان،ملاصدرا، مفید،رجایی ،نصیر،سرای دانش،خوارزمی، علوی و …..
    مدرس آموزشگاه های برتر : علوم ،بعثت ، اندیشمندان جوان ، مفاخر علوم ایران ، معلم اول ، مانا ، ریحانی ، سلام و …..
    مولف و ناظر کتب کمک اموزشی 
    ناظر و ویراستار علمی کتاب شیمی جمع بندی خیلی سبز
    طراح یوالات ازمون های قلم چی و گاما
    تحلیلگر سوالات قلم چی در سایت پاسخ
نظرات شما