معمولا ساعت بیولوژیک یا زیستی بدن داوطلبان کنکور به دلیل بیدارماندن‌های طولانی در شب به هم می‌خورد. زیرا آنها یا دانش‌آموزان دبیرستانی هستند که پس از شب‌بیداری‌های طولانی مجبورند صبح زود از خواب برخیزند و ساعت صرف صبحانه را از دست می‌دهند و ناشتا می‌مانند یا داوطلبانی که به هر دلیلی در خانه حضور دارند […]

معمولا ساعت بیولوژیک یا زیستی بدن داوطلبان کنکور به دلیل بیدارماندن‌های طولانی در شب به هم می‌خورد. زیرا آنها یا دانش‌آموزان دبیرستانی هستند که پس از شب‌بیداری‌های طولانی مجبورند صبح زود از خواب برخیزند و ساعت صرف صبحانه را از دست می‌دهند و ناشتا می‌مانند یا داوطلبانی که به هر دلیلی در خانه حضور دارند و چون صبح‌ها دیر از خواب بیدار می‌شوند، صبحانه‌شان به تاخیر می‌افتد در نتیجه ناهار و شامشان را هم دیرتر می‌خورند. پس یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در این دوران می‌افتد، بی‌نظمی در خوردن وعده‌های غذایی است. بنابراین مهم‌ترین توصیه‌ام این است که باید هرطور شده برنامه‌ریزی دقیقی برای خوردن وعده‌های غذایی خود داشته باشند تا دچار سوءتغذیه و مشکلات ناشی از بی‌‌نظمی در غذا خوردن نشوند.

نظرات شما