دختربچه چقدر پول در قلک دارد؟

این دختر بچه قلک خود را شکست، موجودیش تعدادی سکه ۱۰۰ تومانی بود،
وقتی آنها را دو تا دو تا شمرد، یک سکه اضافی ماند.
وقتی سه تا سه تا شمرد، دو سکه اضافه ماند.
وقتی چهار تا چها تا شمرد، سه تا اضافه ماند.
وقتی پنج تا پنج تا شمرد، چهار تا اضافه ماند!
آیا می توانید بگویید حداقل پول او چقدر است؟
برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما