تو این شکل هفت تا سه گوش ( همون مثلث ) می بینی ، می تونی با جا به جا کردن سه تا چوب کبریت کاری کنی که هشت تا سه گوش ببینیم

EighthTriangleتو این شکل هفت تا سه گوش ( همون مثلث ) می بینی ، می تونی با جا به جا کردن سه تا چوب کبریت کاری کنی که هشت تا سه گوش ببینیم

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما