به شکل پایین نگاه کنید. ترازویی داریم که در هر کفه، یک عبارت ریاضی قرار گرفته است. با توجه به اینکه X و Y مقادیر مثبتی دارند و X≠Y، بگویید کدام کفه سنگین تر است؟  

به شکل پایین نگاه کنید. ترازویی داریم که در هر کفه، یک عبارت ریاضی قرار گرفته است. با توجه به اینکه X و Y مقادیر مثبتی دارند و X≠Y، بگویید کدام کفه سنگین تر است؟

 

%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%a9%d9%81%d9%87-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%b1-39251

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما