پرتقال فروش علاقمند به ریاضیات و هندسه!

پرتقال فروشی داریم که بسیار خوش ذوق است و سعی می کند هر روز اول صبح، پرتقال ها را به اشکال مختلف هندسی بچیند. امروز نوبت هرم است. آیا می توانید تعداد دقیق پرتقالهای امروزش را مشخص کنید؟

 

%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-43431

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما