بچه ای یک سری مکعب چوبی یکنواخت برای انجام بازی های فکری دارد. وی آنها را کنار هم می چیند تا یک مربع تقریباً بزرگ تشکیل شود، اما برای این کار ۷ مکعب چوبی کنم می آورد. او ناچار می شود یک مربع کوچکتر از آن تشکیل دهد. در این صورت ۱۰ تا زیاد می […]

بچه ای یک سری مکعب چوبی یکنواخت برای انجام بازی های فکری دارد. وی آنها را کنار هم می چیند تا یک مربع تقریباً بزرگ تشکیل شود، اما برای این کار ۷ مکعب چوبی کنم می آورد. او ناچار می شود یک مربع کوچکتر از آن تشکیل دهد. در این صورت ۱۰ تا زیاد می آورد. او چند مکعب چوبی دارد؟

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما