عددی بیابید که اول باشد و شرایط این مسئله را داشته باشد…

عدد ۷ یک عدد اول است که دقیقا قبل از یک عدد مکعب کامل (۲۳=۸) قرار دارد. آیا می توانید عدد اول دیگری با این خصوصیت بیابید؟

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما