می خواهیم سه عدد با شرایط خاصی بسازیم….

اعداد ۱ تا ۹ را در نظر بگیرید. می خواهیم با این ارقام، ۳ عدد ۳ رقمی بسازیم (از هر رقم تنها می توانیم تنها یک بار استفاده کنیم) که حاصلضرب آنها مینیمم (کمینه) باشد. آیا می توانید این سه عدد را بیابید؟

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما