تعدادی جوراب با سایز یکسان ولی در سه رنگ مختلف در اختیار داریم.

فرض کنید ۳۰ جفت جوراب مشکی داریم، ۲۶ جفت جوراب سفید و ۱۲ جفت هم جوراب سورمه ای. همه این جوراب ها روی زمین پخش شده اند. با فرض اینکه هوا کاملا تاریک باشد، دست کم چند جوراب باید انتخاب کنیم که حداقل یک جفت جوراب همرنگ در اختیار داشته باشیم.

نظرات شما