دهقانی تعدادی گوسفند برای فروش به شهر برد.   نصف آنها به اضافه نیم گوسفند را به نفر اول فروخت.   نصف به اضافه نیم از گوسفند های باقی مانده را به نفر دوم فروخت.   و نصف به اضافه نیم از گوسفند های موجود را نیز به نفر سوم فروخت.   و با ۴ […]

دهقانی تعدادی گوسفند برای فروش به شهر برد.

 

نصف آنها به اضافه نیم گوسفند را به نفر اول فروخت.

 

نصف به اضافه نیم از گوسفند های باقی مانده را به نفر دوم فروخت.

 

و نصف به اضافه نیم از گوسفند های موجود را نیز به نفر سوم فروخت.

 

و با ۴ گوسفند که برایش باقی مانده بود به ده برگشت.

 

سوال: او چند گوسفند به شهر برده بود؟

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما