با توجه به شکل کدامر دومینو باید در جای خالی قرار گیرد؟

تست-هوش-تست-دومینو-شماره-۴-۴۱۱۶۱با توجه به شکل کدامر دومینو باید در جای خالی قرار گیرد؟

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما