شش دایره داریم و باید اعداد ۱ تا ۵ را با توجه به شرایط مسئله، در آنها قرار دهیم.

شش دایره عکس زیر را در نظر بگیرید:
معمای-المپیادی-۶-در-شش-دایره-۰۵۳۷۱
می خواهیم اعداد ۱ تا ۵ را در دایره های خالی بنویسیم به طوری که عدد نوشته شده در هر دایره، تفاضل اعداد نوشته شده در دو دایره بالایی آن باشد. به چند طریق می توان این کار را انجام داد؟
الف) ۰            ب) ۱            ج) ۲             د) ۳            هـ)۴
پاسخ:

از ساعت ۲۰ (۸ بعد از ظهر) امروز قابل مشاهده است.

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما