چند دایره با نواحی مشترک داریم. می خواهیم با سه رنگ آبی، قرمز و سبز، هفت ناحیه درون شکل را رنگ آمیزی کنیم…

می خواهیم با سه رنگ آبی، قرمز و سبز، هفت ناحیه درون شکل زیر را رنگ آمیزی کنیم، به طوری که ناحیه های همسایه، رنگ های متفاوتی داشته باشند (ناحیه هایی که فقط در یک منطقه اشتراک دارند همسایه نیستند) این کار به چند طریق ممکن است؟

معمای-المپیادی-هفت-ناحیه-رنگی-۴۳۱۰۱

 

 

جواب:

یک ساعت پس از انتشار این مطلب، جواب قابل مشاهده است

کلیک کنید

 

نظرات شما