تعدادی لامپ رنگی داریم که در چند ردیف به شکلی خاص آنها را می چینیم.

۹ لامپ در سه ردیف سه تایی قرار دارند. آن ها را با رنگ های قرمز، سبز، آبی و زرد رنگ می کنیم.
— در یک ردیف یا ستون، هیچ دو لامپی هم رنگ نیستند.
— لامپ وسط قرمز است.
— دقیقا یک لامپ سبز است.
حداقل تعداد لامپ های آبی چند است؟
الف) ۱            ب) ۲            ج) ۳             د) ۴            هـ) ۵
پاسخ:
از ساعت ۲۰ امروز قابل مشاهده است.
نظرات شما