دو دوست برای ساختن یک عدد ۲۰ رقمی با شرایطی خاص، مسابقه می دهند…

کولیا و جسیکا، دو دوست هستند و با هم قراری می گذارند: تنها به کمک رقم های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵، یک عدد ۲۰ رقمی را می نویسند. رقم اول (از سمت چپ) را کولیا، رقم دوم را جسیکا می نویسد و به همین ترتیب. جسیکا می خواهد ترتیبی بدهد که عدد ۲۰ رقمی حاصل، بر ۹ بخش پذیر باشد. آیا کولیا می تواند مانع او بشود؟

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما