:: برای دوستداران مثلثات! (مرحله ی اول سیزدهمین المپیاد ریاضی کشور)

:: برای دوستداران مثلثات! (مرحله ی اول سیزدهمین المپیاد ریاضی کشور)
اگر بین اضلاع یک مثلث رابطه ی زیر برقرار باشد، زاویه C چه مقداری خواهد داشت؟
c– ۲(a+ b2)c+ a+ a2b+ b4 = 0
الف) دقیقا ۳۰
  ب) دقیقا ۶۰
  ج) دقیقا ۱۲۰
د) ۶۰ یا ۱۲۰
هـ)۳۰ یا ۱۲۰
برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما