هیچ وقت قدرت همکلاسان و هم گروه های خود را دستکم نگیرید

هیچ وقت قدرت همکلاسان و هم گروه های خود را دستکم نگیرید. به ویژه وقتی که بر روی یک مسئله دشوار کار می‌کنید. تقسیم مسوولیت یکی از راه‌های موثر جهت فائق آمدن بر مشکلات و کاهش حجم کاری و درسی می‌باشد و به شما اطمینان می‌دهد که درس را بهتر بفهمید. این فعالیت گروهی ممکن است حتی منجر به پیدا کردن یک دوست جدید شود.

توجه داشته باشید که در ابتدا باید خودتان درس را خوانده و تا حدودی متوجه شده باشید و بعد از این روش برای درک بهتر و حل مسائل مشکل استفاده کنید.

نظرات شما