شما باید به توصیه‌های مشاوران و معلمان خود توجه کنید اما بر طبق عادات خودتان ساعت مطالعه هر درس را تنظیم کنید.

معمولا مشاوران و معلمان توصیه هایی برای ساعت مطلوب مطالعه به شما می‌کنند. اما باید بدانید که در نهایت شما هستید که باید بر طبق سابقه مطالعه خود تصمیم بگیرید که چکونه مطالعه کنید. سلیقه و توان افراد در مطالعه با هم تفاوت دارد. هر فردی باید روش مطالعه مطلوب خود را یاد بگیرد. معنی این جملات این نیست که معلمان یا مشاوران شما اشتباه می‌کنند. آنها علم و تجربه خود را به شما منتقل می‌کنند. آنها می دانند که به طور طبیعی بهترین ساعتهای مطالعه کدامند. اما چنانچه عادات شخصی شما با این ساعتها فرق دارد و از نتیجه آن نیز راضی هستید بهتر است که برنامه درسی خود را با عادات خودتان پیش ببرید و از تحول در برنامه پرهیز کنید. اما چنانچه بازدهی مطالعه شما مطلوب نیست حتما برنامه خود را مطابق با توصیه‌ها تنظیم کنید.

نظرات شما