دانش‌آموزی که به منظور یادگیری و به صورت هدفدار مطالعه می‌کند، برای یادگیری بهتر باید مطالعه فعال داشته باشد.

منظور از فعال بودن این است که در مطالعه شور و انگیزه و فعالیت داشته باشید و صذفا متنی را نخوانید.. مطالعه فعالانه باعث افزایش بازدهی و ماندگاری یادگیری می‌شود. با انجام کارهای تکمیلی در مطالعه فعالیت شما زیاد می‌شود و کیفیت مطالعه شما بالا می‌رود. شما می‌توانید با خلاصه‌برداری، حل تمرین، علامت‌گذاری و گزینش نکته‌های مهم، مطالعه خودتان را فعال کنید.

نظرات شما