منظور از مطالعه هدفدار این است که بدانید چطور و با چه هدفی درس می‌خوانید.

منظور از مطالعه هدفدار این است که بدانید چطور و با چه هدفی درس می‌خوانید. مثلا وقتی یک مبحثی را می‌‌خوانید باید بدانید که می‌خواهید چه چیزهایی را یاد بگیرید و هدفتان از یادگیری چه تغییری در نتیجه کارتان است. باید نسبت به خودتان و اصول درسی که می‌خوانید شناخت داشته باشید یعنی بدانید که چه مطلبی را به چه صورت باید یاد بگیرید و چه نحوه خواندنی آن مطلب را در ذهن شما جا می‌اندازد. هدف از مطالعه هر مطلب در برنامه کلی شما و ارتباط آن با بقیه هم باید مشخص باشد. برای اینکار شما باید قبل از خواندن یک درس کلیات آن درس را یاد بگیرید و سپس به ریز مطالب بپردازید. و در نهایت وقتی شروع به مطالعه می ‌کنید با جدیت مطالعه کنید. اینکارها یک چک لیست نیست که قبل از مطالعه مورد به مورد انجام دهید بلکه باید در شروع و حین مطالعه این موارد را رعایت کنید.

نظرات شما