آیا ششصد فاکتوریل بر یک توان خاص هفت بخش پذیر است؟

از سری مسائل بخش پذیری اعداد

آیا عدد !۶۰۰ (ششصد فاکتوریل) بر ۷۹۹ بخشپذیر است؟
پاسخ سوال فردا در همین صفحه گذاشته می‌شود

 

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما