در طول روز چند بار برای کسب آرامش مراقبه(رفتارهای ارامش بخش و تمرکز آور) انجام دهید.

قبل از شروع مطالعه و  پیش از آنکه برای ۳ ساعت به چند صفحه کاغذ زل بزنید، برای ۳ دقیقه به دیوار خیره شوید. تحقیقات نشان داده‌اند که مراقبه می‌تواند اضطراب را کاهش دهد و گستره‌ی توجهات را بالا ببرد. در حالی که این تحقیقات بیشتر بر روی انجام منظم مراقبه تاکید دارند، اما چند دقیقه انجام این‌ کار برای کسب آرامش هیچ ضرری نخواهد داشت. البته به فکرو خیال فرو نروید و سعی کنید به خودتان آرامش دهید.

نظرات شما