در دو ماه باقیمانده تا کنکور مثبت اندیش باشید و به نتیجه تلاش خود امیدوار باشید.

مثبت اندیشی باعث بهبود روحیه و بالا رفتن توان فرد در کار می‌شود. در مورد کنکور و نتیجه آن مثبت اندیش باشید. خود را باور کنید و از ناامیدی خود را دور کنید. تلقین به خود نقش مهمی در داشتن روحیه یا ناامیدی در روز کنکور دارد.

البته حواستان باشد که مثبت اندیشی با خیالبافی تفاوت دارد. نباید بدون اینکه درس بخوانید و تلاش کنید امید داشته باشید که در بهترین رشته‌ها قبول شوید. مثبت اندیشی به معنای این است که نتیجه کاری را که انجام داده‌اید خوب ببینید و به آن امیدوار باشید.

نظرات شما