شرکت مایکروسافت قصد دارد تا با همکاری با دانشگاه کمبریج، سیستم‌های یادگیری ماشینی هوشمندی را ایجاد کند که می‌تواند به ارزیابی ایرادهای کاری خود دست زده و با انجام کد نویسی برای خود، اقدام به بهبود ساختار کاری خود نماید.

شرکت مایکروسافت قصد دارد تا با همکاری با دانشگاه کمبریج، سیستم‌های یادگیری ماشینی هوشمندی را ایجاد کند که می‌تواند به ارزیابی ایرادهای کاری خود دست زده و با انجام کد نویسی برای خود، اقدام به بهبود ساختار کاری خود نماید.

به نقل از وب‌سایت خبری تحلیلی theinquirer، چند سال پیش بود که فردی به نام “نیل گایمن” به سراغ طراحی سیستم‌های روباتیک هوشمندی رفت که قرار بود بتوانند برای خود کد نویسی کنند و به‌نوعی سیستم خود را کنترل کنند.

حال پس از مدت‌ها، مایکروسافت و متخصصان دانشگاه کمبریج به سراغ پیگیری این پروژه رفته‌اند و گفته می‌شود که قرار است تا آینده هوش مصنوعی را در این طرح ویژه رقم بزنند.

این پروژه که DeepCoder نام دارد، در حقیقت سطح جدیدی از درک نرم‌افزاری و یادگیری ماشینی را شامل می‌شود که موجب می‌گردد تا بتوان از طریق آن سیستم‌هایی ویژه در این خصوص را طراحی کرد. بنظر کارشناسان، این سیستم‌ها قادر خواهند بود که مشکلات ساختاری خود را ارزیابی کرده و آنها را از طریق نوشتن کدهای جدید حل کنند.

مشکل اصلی این است که در شرایط فعلی، یادگیری ماشینی به سطحی از بلوغ نرسیده است که بتوان این پروژه را به تحقق رساند و از نظر فناوری همچنان چندین سال تا رسیدن به این سطح باقی مانده است.

دلیل اصلی این امر این است که در حال حاضر سیستم‌های یادگیری ماشینی می‌توانند تنها ۵ خط از کد را طراحی کنند و به همین دلیل نیز نمی‌توان انتظار داشت که پروژه DeepCoder از طریق این تعداد خط کد حتی نزدیک به تحقق باشد.

مایکروسافت اعلام کرده است که قصد دارد تا این پروژه را ادامه بدهد ولی از ارائه کردن تاریخ تکمیل احتمالی این پروژه خودداری کرده است.
با این‌ وجود با ملحق شدن محققانی جدید از دانشگاه کمبریج به این پروژه می‌توان پیش‌بینی کرد که آینده سیستم‌های هوشمند نرم‌افزاری به‌واسطه این پروژه رقم بخورند.

نظرات شما