نگذارید هیچ چیز شما را دلسرد کند. این عاقلانه نیست … قوی باشید اگر از همه گل های رز بخاطر اینکه خار یکی از آنها ما را زخمی کرده است متنفر باشیم. اگر از همه رویاهایتان چشم بپوشید فقط به این دلیل که یکی از آنها در واقعیت عملی نشده است. اگر از دعا کردن نا […]

نگذارید هیچ چیز شما را دلسرد کند.

این عاقلانه نیست … قوی باشید

اگر از همه گل های رز بخاطر اینکه خار یکی از آنها ما را زخمی کرده است متنفر باشیم.

اگر از همه رویاهایتان چشم بپوشید فقط به این دلیل که یکی از آنها در واقعیت عملی نشده است.

اگر از دعا کردن نا امید شویم اگر یکی از آنها برآورده نشده باشد

اگر از تلاش کردن نا امید شویم چون یکی از کار هایی که انجام داده ایم به سر انجام نرسیده است.

اگر همه دوستان خود را محکوم کنیم فقط بخاطر اینکه یکی از آنها به ما خیانت کرده است.

اگر به همه بی اعتماد شوید و به کسی عشق نورزید چون به شما بی وفایی شده است.

به خاطر داشته باشید که شانس دیگری در راه است.

یک دوست جدید، یک عشق جدید، یک زندگی جدید، یک کار جدید.

هیچ گاه از هیچ چیز مایوس نشوید! قوی باشیدقوی باشیدقوی باشیدقوی باشید

images (3)

 

قوی باشیدنگذارید هیچ چیز شما را دلسرد کند.این عاقلانه نیست …اگر از همه گل های رز بخاطر اینکه خار یکی از آنها ما را زخمی کرده است متنفر باشیم.اگر از همه رویاهایتان چشم پوشید فقط به این دلیل که یکی از آنها در واقعیت عملی نشده است.اگر از دعا کردن نا امید شویم اگر یکی از آنها برآورده نشده باشداگر از تلاش کردن نا امید شویم چون یکی از کار هایی که انجام داده ایم به سر انجام نرسیده است.اگر همه دوستان خود را محکوم کنیم فقط بخاطر اینکه یکی از آنها به ما خیانت کرده است.اگر به همه بی اعتماد شوید و به کسی عشق نورزید چون به شما بی وفایی شده است.به خاطر داشته باشید که شانس دیگری در راه است.یک دوست جدید، یک عشق جدید، یک زندگی جدید، یک کار جدید.هیچ گاه از هیچ چیز مایوس نشوید!

نظرات شما