ناسا تصاویر جدیدی از زحل منتشر کرده که در آن قطب شمال زحل به خاطر وقوع طوفان‌های سهمگین به شکل شش‌ضلعی درآمده است.

جو این سیاره صحنه‌ بادهای پرسرعت و تکامل الگوهای آب و هوایی است که گاهی دستخوش توفان‌های عظیم می‌شود.

در تعدادی از این تصاویر طلوع خورشید زحل را روشن کرده است و بخشی از حلقه‌های پوشیده از قطعات یخ و غبار زحل نیز در آنها مشخص هستند.

۱۷-۵-۹-۱۹۱۰۶۵۷۴۸۳۱۷۳ (۱)

همچنان منجمان و متخصصان ناسا در حال بررسی تصاویر ارسالی فضاپیمای کاسینی از زحل هستند و تلاش می‌کنند دلایل محکم‌تری برای شکل شش‌ضلعی قطب شمال زحل بیابند.

به نظر می‌رسد نقطه تیره در مرکز شش‌ضلعی، مرکز ایجاد طوفان باشد.

کاسینی به ناسا کمک کرده تا بتواند با استفاده از تصاویر ارسالی رنگ واقعی زحل را مشخص کند.

در طول چهار سال به خاطر فعالیت‌های شدید جوی و طوفان‌های مختلف رنگ زحل تغییر کرده و از آبی به طلایی تغییر کرده است.

۱۷-۵-۹-۱۹۱۰۵۴۵۷۴۸۳۱۷۰

 

نظرات شما