قبل از شروع کلاس درس یا شروع به خواندن مطلب جدید یک نگاه کلی به تیترها و مطالب آن بیندازید.

روزنامه وار خواندن یعنی اینکه یک نگاه کلی به تیترها و نوشته ها بندازیم. اینکار قبل از کلاس درس باعث می‌شود که شما یک چارچوب کلی از مطالب را در ذهنتان داشته باشید و بدانید هدف درس و تمرینات و سوالات آن چیست. وقتی هدف را بدانید مسیر را بهتر متوجه می‌شوید و در کل درس را بهتر یاد می‌گیرید. این کار قبل از کلاس درس یا شروع مطالعه بسیار به شما کمک می‌کند.

نظرات شما