فهرست منابع سوالات عمومی کنکور ۹۶ در جدول زیر آمده است و شما می توانید از آن استفاده کنید.

فهرست منابع سوالات عمومی کنکور ۹۶ به صورت زیر بوده و شما دانش آموزان عزیز از همین حالا می توانید برای دریافت برنامه درسی و مشاوره تحصیلی با مشاوران ما در ارتباط باشید.

 

نام درس

نام کتاب در سالی ـ واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

۱- زبان و ادبیات فارسی

ادبیات فارسی (۲)

۱/۲۲۰

دوم

۹۳

کلیه رشته ها

ادبیات فارسی (۳)

۱/۲۴۹

سوم

۹۴

کلیه رشته­ها غیر از علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی عمومی

۱/۲۸۳

پیش‌دانشگاهی

۹۵

کلیه رشته ها

ادبیات فارسی ۳ (تخصصی انسانی)

۲/۲۴۹

سوم

۹۴

مخصوص علوم انسانی

زبان فارسی ۳ ( تخصصی انسانی)

۴/۲۴۹

سوم

۹۴

مخصوص علوم انسانی

زبان فارسی ۳ (غیر علوم انسانی)

۳/۲۴۹

سوم

۹۴

کلیه رشته­ها )غیر از علوم انسانی(

۲- عربی

عربی ۲ (غیر از علوم انسانی)

۱/۲۲۴

دوم

۹۳

کلیه رشته­ها (غیر از علوم انسانی)

عربی ۲ ( علوم انسانی)

۲/۲۲۴

دوم

۹۳

مخصوص علوم انسانی

عربی ۳ ( غیر از علوم انسانی)

۱/۲۵۴

سوم

۹۴

کلیه رشته­ها (غیر از علوم انسانی)

عربی ۳ (علوم انسانی)

۲/۲۵۴

سوم

۹۴

مخصوص علوم انسانی

۳- فرهنگ و معارف اسلامی

قرآن و تعلیمات دینی ۲ (دین و زندگی)

۲۲۲

دوم

۹۳

کلیه رشته­ها

قرآن و تعلیمات دینی ۳ (دین و زندگی)

۲۵۱

سوم

۹۴

کلیه رشته­ها

معارف اسلامی (دین و زندگی)

۱/۲۸۵

پیش­دانشگاهی

۹۵

کلیه رشته­ها

۴- زبان انگلیسی

انگلیسی ۳

۱/۲۵۲

سوم

۹۴

کلیه رشته­ها

انگلیسی ۱ و ۲

۱/۲۸۴

پیش‌دانشگاهی

۹۵

کلیه رشته­ها

 

 

 

نظرات شما