تقویت دروسی که در آن ضعف دارید نباید باعث ایجاد ضعف در دروسی شود که آنها را خوب خوانده‌اید.

تا اینجای کار شما در بعضی از درسها بهتر کار کرده‌اید و مسلط تر هستید و در بعضی درسها ممکن است ضعیف‌تر کار کرده و تسلط کمتری داشته باشید. اگر چه باید درستهایی که در آن ضعف دارید را بیشتر کار کنید ولی به این معنی نیست که توجه به این دروس از توجه شما به دروس دیگر بکاهد. باید دروسی را که خوب کار کرده‌اید و قوی هستید جدی بگیرید چون بهترین نتیجه را از این دروس خواهید گرفت  و اگر این دروس را فدای دروسی که ضعف دارید، بکنید متضرر خواهید شد.

نظرات شما