از این روزها تا کنکور معمولا اضطراب دانش آموزان بیشتر می‌شود.

در طول روزهای باقیمانده تا کنکور، فشار عصبی و استرس دانش آموزان بیشتر می‌شود. همچنین دانش آموزان در این مدت حساس‌تر، زودرنج‌تر و گاهی پرخاش‌‌گرتر می‌شوند. این رفتارها باعث بروز مشکلاتی بین دانش‌آموز و خانواده و همچنین افزایش مشکلات شخصی دانش آموز می‌شود. البته این مشکلات نباید باعث ایجاد مشکل جدی در دانش آموز یا خانواده شود. برای این بهتر است اولا خانواده ها این افزایش استرس و پرخاشگری را تا حدی مدیریت کنند و خود دانش آموز هم باید خود آگاهی در مورد اضطراب و عصبانیت خود داشته باشد و رفتار خود را بهتر مدیریت کند. باید بدانید که عدم مدیریت درست اضطراب ضربه شدیدی به دانش آموز می‌زند. این اضطراب هر چه به کنکور نزدیکتر شویم بیشتر می‌شود. در صورتی که این اضطراب از حد معمول بیشتر است با مشاور خود یا در حالتهای اضطراری با یک روانشناس همفکری کنید.

نظرات شما