کهکشان آی‌سی ۳۴۲ هدف دشواری برای رصد است؛آن قدر سخت که به کهکشان پنهان میان دانشمندان و محققان مشهور شده است.

این کهکشان هر چند درخشان است، ولی از چشم ما نزدیک استوای صفحه‌ کهکشان راه شیری دیده می‌شود که مملو از گازهای برافروخته‌ی کیهانی، ستاره‌های درخشان، و غبارهای تیره و کدر است.

این کهکشان مارپیچی اما حسابی فعال است و این عکس که توسط تلسکوپ فضایی هابل از آن شکار شده قلب و مرکز این کهکشان را نشان می‌دهد که در آن مناطق داغ و آبی ستاره‌زایی، توده‌های گازی خنک‌تر و سرخ‌تر، و رگه‌های تیره‌ی غبارهای مات را می‌توان دید که همگی با هم به گرد هسته‌ درخشان کهکشان در حال چرخش هستند.

 

۱۷-۷-۱۱-۲۰۳۹۴۹potw1727a

برای بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید

نظرات شما