سعی کنید هر روز تقریبا به اندازه برنامه خودتان درس بخوانید نه اینکه تناوب زیادی در ساعت مطالعه روزانه داشته باشید.

بعضی دانش‌آموزان در انجام کارها نظم ندارند و نمی‌توانند خودشان را ملزم به برنامه کنند. مثلا اگر برنامه ریزی شما ۸ ساعت مطالعه در روز است نباید یک روز ۱۲ ساعت و روز دیگر ۵ ساعت مطالعه کنید بلکه باید بتوانید با کنترل احوالات و احساسات خودتان هر روز تقریبا در همان حدود درس بخوانید تا نه خسته شوید و نه ساعت مطالعه شما کمتر از میزان لازم شود.

نظرات شما