در این مقاله با بارزترین علت های لرزش و ضعف بدن موقع تمرین آشنا شوید.

حتما برای شما هم پیش آمده که هنگام اجرای حرکات با وزنه (مقاومتی) دچار لرزش بدن یا عضو می شوید.

این امر علاوه بر اینکه از نظر روانی روی شما تأثیر می گذارد میزان وزنه کاربردی شما را نیز کاهش می دهد.

اما علت چیست؟

بارزترین علت های لرزش و ضعف بدن موقع تمرین می توان به:

۱سوء تغذیه

۲ضعف در عضلات دیگر بدن

۳وزنه های بیش از حد سنگین

۴کاهش آب بدن

۵کاهش قند خون

۶استفاده از انسولین یا محرک های آن

۷اعضای آسیب دیده در بدن

۸بیماری های عفونی

۹سیستم اعصاب سمپاتیک

و غیره اشاره کرد.

نرسیدن مواد غذایی لازم به عضلات مثل آمینوها، گلیکوژن، ویتامین ها و مواد معدنی و درنتیجه خالی شدن عضلات از گلیکوژن که راحت ترین سوخت برای عضلات می باشد باعث می شود تا بدن در چرخه تهیه سوخت لازم برای عضلات دچار اختلال منبع و زمان شده و همین امر سبب ضعف عضلات شود.

 

نظرات شما