هر کاری باید در زمان لازم آن انجام شود نه عجله کنید و نه تعلل.

چه در درس خواندن و چه در برنامه ریزی برای کنکور در نظر داشته باشید که کارها باید با صبر و مداومت به نتیجه برسند. برنامه‌های سریع برای تمام کردن طراحی نکنید چون به نتیجه نمی‌رسند. مثلا اگر بخواهید در همین تابستان کل درسها را بخوانید و برای آن برنامه‌ریزی کنید تا از بقیه جلو بزنید برنامه شما به نتیجه نخواهد رسید. کارها باید در زمان مناسب پیش بروند اگر زمان کمی به آن اختصاص دهیم نتیجه نمی‌گیریم پس نه عجله کنید که زود یادگیری را انجام دهید و نه بی‌خیال باشید و به فردا واگذار کنید.

نظرات شما