از رفتار اطافیان تاثیر نپذیرید و به خود مطمئن باشید.

در جلسه کنکور مانند امتحانات مدرسه گاهی دیگران حرفهایی می‌زنند یا سوالاتی مطرح می‌کنند که ندانستن آنها باعث نگرانی شما می‌شود. به خاطر این حرفها یا رفتارهایی که دیگران دارند به خود استرس وارد نکنید و خود را اذیت نکنید. تجربه نشان داده این استرسها بی دلیل است و معمولا سر جلسه می‌توانید به دانسته‌هایتان پاسخ دهید. این را هم در نظر بگیرید که احتمال اینکه آن سوال خاص بیاید کم است (معمولا هر درس ۲۵ سوال دارد که سوالات مربوط به موضوعات مختلف است.)  در ضمن هیچکس همه سوالات کنکور را پاسخ نمی‌دهد پس ندانستن یک سوال خاص باعث نگرانی نیست.

نظرات شما