اینکه قرار است برای آینده خود چه کاری انجاری اجام دهید؟ اصلا در آینده چه می خواهید!؟

شهریور ماه خاصی برای کنکوریهاست، خیلی از تصمیمهای بزرگ زندگی در این ماه باید گرفته شوند. اینکه قرار است برای آینده خود چه کاری انجاری اجام دهید؟ اصلا در آینده چه می خواهید!؟
اساسا این ماه ماهی است که برای کنکوریها اهمیت ویژه ای دارد، زیرا برخی از آنان کنکور را پشت سر گذاشته و نتوانسته اند به رشته مطلوب خود دست یابند، برخی دیگر در سالهای پایین تر هستند و می بایست در سال آینده اولین کنکور را تجربه کنند.
هر دوی این دسته ها می توانند از شهریور به عنوان یک فرصت استفاده کنند، فرصتی که می تواند آغاز یک راه پر امید و درخشان باشد.
افرادی که می خواهند در کنکور سال ۹۶ موفقیت بدست آورند، کافی است به خداوند توکل کرده و یک رتبه را هدف بگیرند، امکانات خود را لیست کرده، کاستی ها را برطرف نموده و با یک مشاور خوب برای این روز مهم برنامه ریزی کنند.
قبول نشدن در کنکور اتفاق خاصی نیست که از آن نا امید شوید، بسیاری از افراد، پس از سالها شکست در کنکور، با یک برنامه ریزی دقیق رتبه های بالای کنکور را بدست آورده اند.
پس! از فرصت شهریور استفاده کرده و از همین حالا، ساختن خانه آرزوهایتان را آغاز کنید.

نظرات شما