سازمان فناوری اطلاعات در راستای ساماندهی خدمات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) و نیز بهره گیری از توانمندی فعالان این بخش، فراخوان همکاری اعلام کرد.

سازمان فناوری اطلاعات در راستای ساماندهی خدمات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) و نیز بهره گیری از توانمندی فعالان این بخش، فراخوان همکاری اعلام کرد.
پیرو آیین نامه ساماندهی خدمات افتا در کشور، فعالان حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، ملزم به دریافت پروانه فعالیت (نما) از سازمان فناوری اطلاعات هستند.
تاکنون ۳۵ شرکت در حوزه خدمات مدیریتی افتا، ۳ شرکت در حوزه خدمات عملیاتی و ۱۲ شرکت در حوزه خدمات آموزشی افتا پروانه فعالیت دریافت کرده اند و در حوزه خدمات فنی تاکنون به شرکتی مجوز داده نشده است. در همین حال فعالیت ۱۲ شرکت در حوزه خدمات مدیریتی افتا و ۶ شرکت در حوزه خدمات آموزشی افتا در دست بررسی مدارک برای تمدید است.
از این رو سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که با همکاری مرکز مدیریت راهبردی افتا، درنظر دارد برای توسعه کمی و ارتقای کیفی ظرفیت های فعال در زمینه‌ ارائه خدمات افتا، از توانمندی شرکت های دارای تجربه در این زمینه استفاده کند.
براین اساس فراخوان ارائه پروانه فعالیت به متقاضیان حوزه افتا اعلام شده و متقاضیان دریافت پروانه در گرایش طرح ریزی معماری و زیرساخت امنیت، حداکثر تا پایان دی ماه زمان دارند نسبت به ارائه درخواست پروانه اقدام کنند.
طبق فراخوان اعلام شده، فعالان حوزه هایی همچون گرایش طرح ریزی معماری و زیرساخت امنیت، گرایش ممیزی انطباق استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات و گرایش آزمون و ارزیابی امنیتی از جمله حوزه هایی هستند که برای دریافت پروانه فعالیت در حوزه «نما» دراولویت خواهند بود.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط دریافت پروانه فعالیت خدمات افتا باید به نشانی http://nama.ito.gov.ir مراجعه و در صورت داشتن شرایط در «آیین­ نامه ساماندهی خدمات افتا»، برای دریافت پروانه فعالیت اقدام کنند.
برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما