شجاعت در پاسخگویی به سوالات باعث بهتر شدن نتیجه آزمون می‌شود.

هنگام آزمون با اعتماد به نفس و شجاعت به سوالات پاسخ بدهید. باید بدانید که شما در هنگام آزمون در حالت برانگیخته هستید و به همین دلیل مغز و ذهنتان در حداکثر توان قرار دارد. بعضی اوقات پیش آمده دانش‌آموز یا دانشجویی که نتوانسته یک تمرین را در خانه حل کند همان را سر امتحان حل کرده. کافی است به خودتان فشار بیاورید که سوالات را حل کنید. خواهید دید که بهترین توان را از خودتان نشان خواهید داد.

نظرات شما