باید در عین تلاش و کوشش، شاد باشید.

نه تنها در طول دوره کنکور، بلکه در تمام زندگی خود در عین کوشا بودن و تلاش کردن، شاد باشید. باید بتوانید این تعادل را در خود برقرا کنید که بدون اینکه از تلاش خود کم کنید، بتوانید زندگی شادی داشته باشید. بعضی از افراد با پشت کردن کامل و نادیده گرفتن زندگی و دنیا، سعی می‌کنند زندگی خود را شاد کنند اما نباید برای شادی کردن زندگی خود را خراب کنید. تلاش کنید و از تلاش کردن خود لذت ببرید و در عین حال از زیباییهای زندگی خود لذت ببرید و شاد باشید. اگر فقط به نداشته‌های خود و سختی‌هایتان فکر کنید مطمعناً زندگی را غمبار می‌بینید. همه انسانها در زندگی خود مشکلات و همینطور لذتهای مختلفی دارند. در زندگی غم و شادی، لذت و سختی و … در هم آمیخته شده پس نگاه یک سویه به زندگی نداشته باشید. در کنکور هم همینطور است سختی و همینطور لذتهای این سال خاص از زندگیتان با هم درآمیخته است. پس شاد باشید و از زندگیتان لذت ببرید و در عین حال تلاش و پشتکار فراموشتان نشود.

نظرات شما