سوال دین و زندگی کنکورهای قبل

پیوستگی، ارتباط و هماهنگی آنگاه معنا دارد که ………… در کار باشد و به بیان علی علیه السلام، زبان بی زبانی جامدات هم معرّفی ………… آفریدگار است و برقراری اندازه ها در آفرینش پدیده ها به منظور ………… آفریده ها است.
١) هدف – قدرت – مخلوق بودن

٢) تدبیر – تدبیر – استوار ماندن
٣) هدف – تدبیر – استوار ماندن

۴) تدبیر – قدرت – مخلوق بودن

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳ درست است

 

 

 

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما