تست معارف اسلامی کنکور ۹۵ رشته ریاضی فیزیک با پاسخ تشریحی

اشکال مهم پاسخ‌های احتمالی به نیازهای انسان، چیست؟

۱) قدرت انتخاب انسان در آن نادیده گرفته شده است.

۲) نیازمند تجربه و آزمون است تا کارایی آن مشخص شود

۳) نیازمند تعقل و ادراک است تا درست بودن آن مشخص شود

۴) بررسی همه جانبه نیازهای انسان در آن نادیده گرفته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

یکی از ویژگی‌های پاسخ به نیازهای انسان آن است که پاسخ باید کاملا درست و قابل اعتماد باشد زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون است تا کارایی آن مشخص شود.

نظرات شما