تست معارف اسلامی کنکورهای گذشته با پاسخ تشریحی

به کدام علت پیامبر گرامی اسلام (ص) به «تفکروا فی کل شیء و لا تفکروا فی ذات الله» دستور داده‌اند؟

۱) لازمه شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی به آن است و ما هرگز به هستی و چیستی خدا دسترسی نداریم

۲) تفکر در ذات خداوند موجب محدود شدن هستی خداوند می‌شود . ما فقط توان فهم چیستی خدا را داریم

۳) هر چیستی که برای خداوند فرض کنیم، او را در حد تصورات ذهنی خود پایین آورده و محدود کرده‌ایم

۴) هستی و چیستی خداوند در ظرف ذهن ما نمی‌گنجد و ما فقط توانایی فهم مخلوقات خداوند را داریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳ درست است

تفکر در ذات خداوند ممنوع است زیرا ذهن به حقیقت خداوند احاطه پیدا نمی کند. هر چیستی که برای خداوند فرض کنیم او را در حد تصورات ذهنی خود پایین آورده و محدود کرده‌ایم.

هستی خداوند که در گزینه های ۱، ۲و ۴ آمده قابل شناسایی است و حدیث پیامبر اکرم(ص) فقط مربوط به ذات خداوند می‌شود که قابل شناخت نیست

نظرات شما