تست معارف اسلامی کنکورهای گذشته با پاسخ تشریحی

اگر اراده خداوند بر انجام کاری قرار بگیرد چگونه آن را اجرا خواهد کرد؟

۱) لِتَجرِیَ الْفُلْکُ فیهِ أبأَمرِهِ

۲) فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کِنْ فَیَکُونُ

۳) إِنَّا کُلَّ شَی‌ْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدِرٍ

۴) إِنَّ أَمْسَکَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

با توجه به آیه ۶۸ سوره غافر که می‌فرماید: (فاذا قضی امراً : و چون به کاری حکم کند) این عبارت بیانگر قرار گرفتن اراده خداوند بر انجام کاری است و ادامه آن چگونگی انجام این کار را بیان می‌کند: (فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کِنْ فَیَکُونُ : پس به آن می‌گوید باش، پس می‌باشد)

 

 

 

 

نظرات شما