سوال فلسفه کنکورهای قبل با پاسخ

دل خوش نبودن سقراط، به اینکه او را ……. بخوانند× قطعا معلول ….. بود

۱) فیلوسوفوس – تواضع و فروتنی

۲) سوفیست – تواضع و فروتنی

۳) سوفیست – هم ردیف نشدن با مغالطه کاران

۴) فیلوسوفوس – هم ردیف نشدن با مغالطه کاران

پاسخ:
گزینه ۳ پاسخ است.  سقراط لقب سوفیست به مفهوم دانشمند را به سبب توضع و فروتنی نپذیرفت و به علت دل خوش نبودن از مغالطه کاران و هم ردیف نشدن با سوفسطاییان ( مفهوم نهایی و سوفیست) آن لقب را نپذیرفت. بنابراین به پیروی از فیثاغورث خود را فیلوسوفوس نامید

برچسب ها: برچسب‌ها:, ,
نظرات شما