سوال فلسفه و منطق کنکور سالهای قبل علوم انسانی

اگر از سرخ شدن کاغذ تورنسل پیببریم که محلول ما اسید است، …………..

۱) استدلال ما برهان انّی و منبع دانش ما تجربه‌ی علمی است

۲) استدلال ما نوعی استقرا است که در علوم تجربی کاربرد بسیار دارد.

۳) قیاسی انجام داده‌ایم که صورت آن تجربه و ماده‌اش قواعد منطقی است.

۴) از برهان لمّی استفاده کرده‌ایم که علت سرخ شدن تورنسل را تشخیص داده‌ایم

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

در برهانی انّی از معلول به علت پی برده می شود مثل این که از سرخ شدن کاغذ تورنسل (معلول) پی به اسیدی بودن محلول (علت) ببریم.

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما