سوال علوم اجتماعی کنکورهای قبل با پاسخ تشریحی

کدام‌یک در اجرای ساست «خصوصی سازی» صحیح نیست؟

۱) کمک به بخش خصوصی نوپا در قالب انواع یارانه‌ها – تقویت بخش خصوصی با وام‌های کلان دولتی که سودی کم‌تر از سود معمول در اقتصاد دارند

۲) واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی با قیمتی کم‌تر از قیمت واقعی آن‌ها به صورت قسطی – کمک به بخش خصوصی نوپا در قالب انواع یارانه‌ها

۳) وضع قوانینی که بر اساس آن به افراد محروم جامعه سهمی مساوی از شرکت‌های دولتی اختصاص یابد – واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی با قیمتی کم‌تر از قیمت واقعی آن‌ها به صورت قسطی

۴) تقویت بخش خصوصی با وام‌های کلان دولتی که سودی کم‌تر از سود معمول در اقتصاد دارند – واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی با قیمتی کم‌تر از قیمت واقعی آن‌ها به صورت قسطی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳ پاسخ است

وضع قوانینی که بر اساس آن به همه آحاد سهمی مساوی از شرکتهای دولتی اختصاص یابد در گزینه ۳ به جای همه آحاد جامعه، افراد محروم جامعه ذکر شده است.

نظرات شما