عین الاصحّ و الأدقّ فی الأجوبه للترجمه او التعریب او المفهوم «علی الإنسان أن بستمع إلی المتکلّم استماعاً کاملاً ثمّ تجیبه، و أن یدرک الاُمور المختلفه حوله إدراکاً تامَّا ثمّ یُعارضها!»: ۱) خوب گوش کردن به کلام مخاطب بر انسان واجب است تا بتواند جواب آن را بدهد، و مخالفت کردن باید پس از  درک […]

عین الاصحّ و الأدقّ فی الأجوبه للترجمه او التعریب او المفهوم

«علی الإنسان أن بستمع إلی المتکلّم استماعاً کاملاً ثمّ تجیبه، و أن یدرک الاُمور المختلفه حوله إدراکاً تامَّا ثمّ یُعارضها!»:

۱) خوب گوش کردن به کلام مخاطب بر انسان واجب است تا بتواند جواب آن را بدهد، و مخالفت کردن باید پس از  درک کامل موضوعات مختلف در اطراف انسان باشد!

۲) جواب دادن به سخنان متکلّم پس از خوب گوش کردن به اوست، و مخالفت کردن با امور مختلف باید پس از درک کامل موضوعات پیرامون او باشد!

۳) انسانی که جواب کلام شنونده را میدهد باید خوب گوش کند، و برای مخالفت کردن با موضوعات مختلف باید امور اطراف خود را کاملاً درک نماید!

۴) انسان باید به سخنان گوینده کاملاً گوش دهد سپس جواب او را بدهد، و امور مختلف پیرامون خود را کاملاً درک کند سپس با آنها مخالفت نماید!

 

 

 

پاسخ: گرینه ۴ درست است

علی الإنسان: انسان باید

یستمع استماعاً کاملاً :  کاملاً گوش دهد(مفعول مطلق نوعی)

المتکلّم:  گوینده

یجیبه: به او جواب دهد، جواب او را بدهد

یدرک … إدراکاً تامَّا:  کاملا درک کند ( در این جا)

یُعارضها:   با آن ها مخالفت نماید

برچسب ها: برچسب‌ها:, ,
نظرات شما