سوال عربی کنکور ۹۴ با پاسخ تشریحی

عیّن حرف «لا» غیر عامل:

۱) یا عاقل! لا تفکّر فی شؤون الآخرین

۲) فلا تجعل باطن حیاتک معادلاً لظاهر حیاتهم

۳) فلا أحد إلا و عنده مشاکل فی باطن حیاته

۴) لا یعلمها أحد إلا الله تعالی!

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۴ درست است

گزینه ۱ لا تفکر : فکر نکن «نهی» -> عامل

گزینه ۲ لا تجعل: قرار مده «نهی» -> عامل

گزینه ۳ لا أحد : اسم لای نفی جنس -> عامل

گزینه ۴ : لا یعملمها : ان را نمی‌دانند «نفی» -> غیر عامل

نظرات شما