تست عربی کنکور سالهای قبل رشته ریاضی فیزیک با پاسخ تشریحی

«من قُتل مظلوماً، فقد لولیّه سلطانَا»:

۱) چنمانچه کسی را مظلومانه به کشتن دهند، اولیای دم او را سلطه می‌دهیم!

۲) هر کس مظلومانه به قتل برسد، برای صاحب خون او قدرتی قرار می‌دهیم!!

۳) آنکه قتل او مظلومانه باشد، صاحب خونش را سلطنت می‌بخشیم!

۴) کسی که با ظلم کشته شود، ولی دم او را قدرتمند ساخته‌ایم!

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

«مَن» اسم شرط است پس افعال بعد از آن یعنی جمله شرط و جواب شرط باید به صورت مضارع و «مظلوماً» باید به صورت قید حالت فارسی ترجمه شود.

 

 

نظرات شما